Dosažené vzdělání

2009 (14.11.2009)

  • Obhájena disertační práce - udělen titul Ph.D.

2004 - 2009

  • VUT Brno Fakulta strojního inženýrství. Doktorské studium - Analýza nejistot ve vibrodiagnostice

2004 (3.6.2004)

  • Ukončeno SZZ s hodnocením „Výborně“

1997 - 2004

  • Téma DP : „ Analýza vibrací ” s hodnocením „Výborně“
  • VUT Brno - Fakulta strojního inženýrství, obor : Inženýrská automatizace a informatika, specializace automatizace.

1997

  • Ukončeno maturitní zkouškou

1995 - 1997

  • Integrovaná Střední Škola ,Purkyňova 97, Brno, obor: Provozní elektrotechnika

1995

  • Ukončeno výučním listem

1991 - 1995

  • Integrovaná Střední Škola ,Purkyňova 97, Brno, obor: Mechanik elektronických zařízení