Akademická kariéra

2019 - dosud

  • VUT v Brně - FSI - Odborný asistent (ÚVSSR - Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky)

2010 - 2018

  • VUT v Brně - FSI - Odborný asistent (ÚAI - Ústav automatizace a informatiky - odbor aplikované informatiky)

2008 - 2010

  • VUT v Brně - FSI - Technický pracovník + Pedagogická činnost (Informatika, Automatická Diagnostika, Nevýrobní automatizace, Mikroprocesorová technika)

2006 - 2008

  • Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí GAČR 101/05/H018 (vedoucí projektu)

2005 - 2008

  • Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí GAČR 101/05/H018 (spoluřešitel)

2005 - 2008

  • Pedagogická činnost (FSI a FCH)