• 2009 (14.11.2009)

Obhájena disertační práce - udělen titul Ph.D.

  • 2004 - 2009

VUT Brno Fakulta strojního inženýrství. Doktorské studium - Analýza nejistot ve vibrodiagnostice

  • 2004 (3.6.2004)

Ukončeno SZZ s hodnocením „Výborně“

  • 1997 - 2004

Téma DP : „Analýza vibrací” s hodnocením „Výborně“ 

VUT Brno - Fakulta strojního inženýrství, obor : Inženýrská automatizace a informatika, specializace automatizace.

  • 1997

Ukončeno maturitní zkouškou

  • 1995 - 1997

Integrovaná Střední Škola ,Purkyňova 97, Brno, obor: Provozní elektrotechnika

  • 1995

Ukončeno výučním listem

  • 1991 - 1995

Integrovaná Střední Škola ,Purkyňova 97, Brno, obor: Mechanik elektronických zařízení