• 2019 - dosud

šéfredaktor časopisu "Technická diagnostika" (ATD ČR)

  • 2016 - dosud

člen programové komise ATD ČR (Asociace technických diagnostiků ČR)

  • 2016 - dosud

člen ATD ČR (Asociace technických diagnostiků ČR)

  • 2016 - dosud

člen ČMSA (Českomoravská společnost pro automatizaci)

  • 2005 - dosud

člen výboru ASI (Asociace strojních inženýrů) - Klub Brno

  • 2004 - dosud

člen ASI (Asociace strojních inženýrů) - Klub Brno