• 2019 - dosud

VUT v Brně - FSI - Odborný asistent  (ÚVSSR - Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky - Odbor elektrotechniky)

  • 2010 - 2018

VUT v Brně - FSI - Odborný asistent (ÚAI - Ústav automatizace a informatiky - odbor aplikované informatiky)

  • 2008 - 2010

VUT v Brně - FSI - Technický pracovník + Pedagogická činnost (Informatika, Automatická Diagnostika, Nevýrobní automatizace, Mikroprocesorová technika)

  • 2007

ViDiTech spol. s r.o. - Technik

  • 2006 - 2008

Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí GAČR 101/05/H018 (vedoucí projektu)

  • 2005 - 2008

Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí GAČR 101/05/H018 (spoluřešitel)

  • 2005 - 2008

Pedagogická činnost (FSI a FCH)